Istorija

Osnivanje Novog Sada

Novi Sad je osnovan nakon izgona Turaka 1694. godine i bio je poznat pod imenom Racka varoš, odnosno Srpski grad,...