Lokacija i klima

Glavni i najveći grad Autonomne Pokrajine Vojvodina, sedište pokrajinskih organa vlasti, Novi Sad, smešten je na obalama reke Dunav, na granici Bačke i Srema, u središnjem delu AP Vojvodine. Predstavlja njen administrativni centar, kao i privredni, kulturni i turistički. Njegove geografske koordinate su: 45°20’0“ severne geografske širine i 19°51’0“ istočne geografske dužine.

Površina opštinskog područja grada (sa 15 prigradskih naselja) iznosi 702,7km². Nalazi se na nadmorskoj visini od 72 do 80m gde celom teritorijom dominira umereno-kontitnentalna klima. Prema zvaničnim podacima popisa stanovništva iz 2011.godine, Novi Sad danas ima 341.625 stanovnika.

Nalazi se na veoma zavidnom geografskom položaju jer predstavlja „srce“ povezanih važnih kopnenih saobraćajnica od Dalekog i Bliskog Istoka sve do Severoistočne Evrope. Povezan je i plovnim putem sa kanalom Dunav-Tisa-Dunav (DTD) što mu omogućava direktnu saobraćajnu vezu do Srednje Evrope uzvodno i ka Crnom moru nizvodno. Ovakav položaj omogućava gradu da se industrijski razvija, da ostvaruje značajnu trgovinsku saradnju sa drugim gradovima i naravno, da bude atraktivan domaćim i stranim turistima.

Iz Novog Sada možete stići bilo gde, zahvaljujući dobroj saobraćajnoj infrastrukturi. Iako grad nema sopstveni aerodrom, do beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ je samo 80km odnostno sat i po vremena vožnje automobilom. Desetak kilometara od samog grada, u Čeneju, nalazi se sportski aerodrom Čenej koji se koristi i u privredne svrhe. I pored nedostatka putničkog aerodroma, autobuske i železničke linije povezuju grad sa svim značajnim evropskim metropolama kao što su Budimpešta, Beč, Prag, Moskva. Takođe, odličnu povezanost ima i sa drugim velikim gradovima Srbije kao što su Subotica, Sombor, Beograd, Šabac, Zrenjanin.

Što se tiče železničkog saobraćaja, u novosadsku železničku stanicu ulazi međunarodna pruga Istanbul-Atina-Beograd-Budimpešta-Prag-Berlin, odnosno Varšava-Moskva. Iako u državi još uvek nije zaživeo železnički prevoz, te se manje i ulaže u njegovu efikasnost i brzinu putovanja, mnogi ljudi i dalje koriste ovaj vid saobraćaja i za daleka putovanja.

Klima

Na opštinskom području grada preovladava umereno-kontinentalna koju karakterišu izraženost sva 4 godišnja doba, umereno hladne zime i umereno topla leta. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prosečna godišnja temepratura vazduha u gradu iznosi 11°C. Letnji meseci imaju prosečnu temperaturu iznad 20° što odgovara i stanovništvu, a i turistima koji dolaze u obilaske. Broj dana sa padavinama je 122 dana u godini. Što se tiče zimski meseci, decembar, januar i februar, praćeni su niskim temperaturama koje se kreću prosečno od -4°C do 6°C.
Prema podacima Meteorološke opservatorije Novi Sad, koja vrši meren ja i očitavanja na Rimskim Šančevima,  apsolutni maksimum temperature vazduha bio je 41,6°C u 2007.godini, a apsolutni minimum iznosio je -30,7°C u januaru, 1943.godine. Česte su snežne padavine što pogoduje za razvoj zimskog turizma na Fruškoj Gori.

Iako se, zbog globalnih klimatskih promena, svi podaci moraju smatrati relativnim, uticaji na umereno-kontinentalnu klimu nisu ekstremni osim padavina koje su poslednjih decenija povećane što povremeno izaziva poplave u nekim delovima naselja.