Zgrada Rimokatoličkog župnog ureda – Plebanije

Rimokatolički župni ured u Novom Sadu sagrađen je 1808. godine u ulici Katoličke porte 3, prema projektu arhitekte Georga Efingera. Stilska odlika zgrade u kojoj je izgrađena jeste epoha prelaska baroka u klasicizam. Tako da ima elemente i jednog  drugog pravca. Zgrada ima jedan sprat, osnova joj je pravougaona, a krov veoma visok na četiri vode kojim dominiraju dva masivna dimnjaka. Ovakve karakteristike jesu osnovne stilske odlike baroknog stila u arhitekturi.

Zgrada Rimokatoličkog župnog ureda
Zgrada Rimokatoličkog župnog ureda

U prizemlju zgrade se nalaze službene prostorije, kancelarije i crkvena arhiva, i takođe, svečana dvorana bogato dekorisana sa ličnim prostorijama za sveštenstvo. Zgrada rimokatoličkog župnog ureda Plebanije proglašena je za kulturno dobro i kao takva nalazi se pod zaštitom države.

Zgrada Rimokatoličkog župnog ureda – Plebanije