Štrand

“Štrand” – na nemačkom reč za plažu, a na srpskom asocijacija na Novi Sad i njegovu najlepše uređenu plažu na Dunavu. Štrand je otvoren 1911. godine, a prve kabine su postavljene tri godine posle, u tri reda, te je tadašnja dužina plaže iznosila svega 500m. Postavljena je biletarnica tada prepoznatljiva po dve šiljate kule. Plaža ubrzo je obogaćena različitim sportskim sadržajima. Zanimljivost u vezi kupališta je što je ženski deo populacije nosio kupaći kostim koji je više sakrivao nego otkrivao, a policija na plaži je imala zadatak da strogo kontroliše koju dužinu kostima dame nose. Ukoliko bi neka otkrila više tela nego što je dozvoljeno bilo bi joj zauvek zabranjen ulazak na Štrand. Tek dvadesetih godina XX veka je ovaj strogi režim ženskog odevanja počeo da iščezava.

Štrand Novi Sad
Štrand Novi Sad

Na Štrandu su se organizovala različita sportska dešavanja kao što su picigen, keč-ket, berugaš, kurendol, tenis glavom. Danas njegova površina obuhvata skoro 14 ha, od čega je 7 zelena površina, a skoro isto toliko i peščani prostor za kupače. U toku sezone plažu poseti dnevno 20 hiljada ljudi. Organizovana je služba spasilaca, redarska služba i dežurni doktor koji brinu o održavanju pravila na kupalištu i naravno, o samim posetiocima. Na Štrandu se organizuju kulturne i sportske manifestacije: Dunavska regata TID, Novosadski tratlon, dnevne EXIT žurke, razna sportska takmičenja.

Štrand
Štrand

Tokom zimske sezone, od decembra do februara, Štrand se pretvara u klizalište na centralnom platou plaže, sa dužinom od 600 kvadratnih metara. Tako privlači novosađane i turiste i tokom vrelih letnjih dana, ali i tokom hladnih snežnih.

Štrand klizanje
Štrand klizanje
Štrand