Srpskа prаvoslаvnа crkvа sv. Tri Jeraha – Almaška crkva

Ova crkva izgrađena je 1718. godine od strane Srba koji su se naselili na teritoriju Petrovaradinskog šanca, iz sela Almaš. Danas je jedna od najvećih pravoslavnih crkvi u Novom Sadu. Nalazi se na adresi Almaška 13. Postoji jedna zanimljivost u priči o izgradnji prve verzije ovog pravoslavnog hrama. Ljudi su ga gradili od blata, pruća, trske i dasaka jer su svi bili siromašni. I dok su kopali bunar u porti crkve, naišli su na ikonu sveta tri Jerarha, te su je zbog toga posvetili istoimenim svetiteljima koji se slave 12.februara.

Srpskа prаvoslаvnа crkvа sv. Tri Jeraha
Srpskа prаvoslаvnа crkvа sv. Tri Jeraha

Nova crkva od pečene cigla sagrađena je 1733. godine koju je osvetio bački vladika Visarion Pavlović, a naredno novo zdanje podignuto je 1797. godine. Poslednji put je obnovljena u stilu ranog klasicizma krajem XVIII veka. Jednobrodna je građevina sa visokim zvonikom.

Almaška crkva
Almaška crkva

Slikarske dekoracije ikonostasa i uljane zidne slike na svodu naosa delo su umetnika Arse Teodorovića i predstavljaju jedno od njegovih najznačajnijih umetničkih ostvarenja, a drvorez je delo Aksentija Markovića. Ukrajinski slikar Andrej Šaltista oslikao je zidne kompozicije u oltaru Almaške crkve. Poznati srpski slikar koji počiva u crkvenoj porti, Uroš Predić, autor je ikone koja se nalazi u crkvi, Bogorodica na tronu (1905.godina).

Srpskа prаvoslаvnа crkvа sv. Tri Jeraha – Almaška crkva