Spomenik Mihajlu Pupinu

Spomenik Mihajlu Pupinu (1854 –1935)  svečano je otkriven u Novom Sadu 2011. godine, na uglu Ulice Modene i Bulevara Mihajla Pupina. Autor bronzane skultpure visoke tri metra je vajar Sava Halugin.

Spomenik Mihajlu Pupinu
Spomenik Mihajlu Pupinu

Mihajlo Pupin je jedan od najznačajnijih Srba u našoj istoriji koji sa razlogom ima titulu zaštitnika nacionalnih interesa. Bavio se naučnim istraživanjima, bio je pronalazač i predavač na Univerzitetu Kolumbija, u Njujorku. Sa 20 godina je otišao u Ameriku i tamo, počevši od nule, stekao američko državljanstvo, posao u prosveti, brojne naučne nagrade i priznanja. 1924. godine dobio je Pulicerovu nagradu za svoje umeće pisanja koje se ističe u njegovom autobiografskom delu “Sa pašnjaka do naučenjaka” („From Immigrant to Inventor“). Za svog života patentirao je čak 34 pronalaska. Umro je u Njujorku 1935. godine i tamo i sahranjen.

Spomenik Mihajlu Pupinu