Spomenik Marini Olenjinoj

Marina Olenjina (1897-1963) je žena zaslužna za osnivanje baleta u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 1950. godine. Balet je osnovan 8. marta, a prva baletska predstava pod nazivom “Šeherezada” je izvedena nedugo nakon toga, 25. maja. Marina Olenjina bila je koreograf te premijerne predstave.

Spomenik Marini Olenjinoj Novi Sad
Spomenik Marini Olenjinoj Novi Sad

Marina se školovala u Rusiji, u Sankt Peterburgu. Nakon revolucije u Rusiji, došla je u Srbiju (Kraljevinu SHS) i radila u beogradskom Narodnom pozorištu. U Novi Sad je došla 1950. godine.  Na inicijativu balerine Gabriele Teglaši Velimirović, na 60-ogodišnjicu smrti Marine Olenjine, pokrenut je projekat za izgradju spomenika u njenu čast. Skulptura je izrađena od belog mermera i rad je vajara Lasla Silađija. Nalazi se ispred Srpskog narodnog pozorišta, na Pozorišnom trgu broj 2, u centru grada.

Spomenik Marini Olenjinoj
Spomenik Marini Olenjinoj
Spomenik Marini Olenjinoj