Spomenik Lazi Kostiću

Spomenik Lazi Kostiću
Spomenik Lazi Kostiću

Spomenik Lazi Kostiću, srpskom dramskom piscu i pesniku, postavljen je u najužem centru Novog Sada povodom 170 godina njegovog rođenja, 2011. godine. Nalazi se u Ulici Modene. Predstavljen je bronzanom figurom visokom 3 metra koja se nalazi na kamenom postamentu.

Spomenik Lazi Kostiću ulica Modene
Spomenik Lazi Kostiću ulica Modene

Figura Laze Kostića koji drži knjigu u ruci je rad akademskog vajara Stevana Filipovića. Figura je izvajana u livnici “Stanišić”, u mestu Čenej.

Laza Kostić (1841-1910) je u Novom Sadu pohađao gimnaziju i proveo jedan deo svog života. Njegove pesme su se štampale u Matici srpskoj, a predstave izvodile na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Ovim činom podizanja spomenika, novosađani mu se zahvaljuju za sav doprinos razvoju kulture i prosvećenja naroda. Njegova najpoznatija i najznačajnija književna dela su pesme: “Santa Maria della Salute”, “Među javom i med snom”, drame: “Maksim Crnojević”, “Pera Segedinac”, “Gordana”, monografija: “O Jovanu Jovanoviću Zmaju, njegovom pevanju, mišljenju i pisanju, njegovom dobu”.

Spomenik Lazi Kostiću noću
Spomenik Lazi Kostiću noću
Spomenik Lazi Kostiću