Slovačka-evangelička crkva A.V.

Slovačka evangelistička crkva izgrađena je 1886.godine u barokno-klasicističkom stilu pod pokroviteljstvom grofa Adolfa Rajzera. Objekat je jednostavna jednobrodna građevina, čiji je graditelj bio Jozef Cocek, veoma značajan graditelj u istoriji Novog Sada. Nakon veoma dugih priprema oko izgradnje, Magistrat je odredio lokaciju, te se danas crkva nalazi na uglu Masarikove i Jovana Subotića, nekadašnja Senjska pijaca.Slovačka-evangelička crkva Iako je delom oštećena tokom Drugog svetskog rata, crkva je zadržala prvobitni izgled. Što se tiče stila koji odlikuje crkvu, može se reći da predstavlja kombinaciju eklektičkih stilova druge polovine XIX veka.

Slovačka-evangelička crkva A.V.