Rimokatolička crkva sv. Juraja

Ova barokna dvospratna građevina je najstarija crkva u Petrovaradinu. Nalazi se u Štrosmajerovoj ulici i izgledom podseća na crkvu isusovačkog reda IL IESU koja se nalazi u Rimu jer je i izgrađena po uzoru na nju. Ima 5 oltara. Na fasadi crkve nalazi se kip svetog Ignacija, osnivača isusovačkog reda. Crkva se gradila u periodu od 1701. do 1714. kada je osveštana kao jezuitski samostan. Neki od podzemnih tunela Petrovaradinske tvrđave vode skroz do nje.

Rimokatolička crkva sv. Juraja Crkva je u XVIII veku bila sedište isusovaca i crkvena škola, a potom je pretvorena u župnu crkvu za vojnike katoličke veroispovesti. Među njima je bio i mladi kapelan Josip Juraj Štrosmajer koji je živeo u jednoj od soba u crkvi u periodu od 1838. do 1840. godine.Rimokatolička crkva sv. Juraja Petrovaradin U unutrašnjosti objekta nalazi se 109 grobnica u zidu. Veoma su slične ranohrišćanskim katakombama. To su jedine takvog karaktera u našoj zemlji. Tu počivaju sveštena lica, plemstvo, oficiri petrovaradinskog garnizona i istaknute vojne ličnosti sa Petrovaradinske tvrđave. Na dan Svih svetih, 1.novembra, otvara se ovalna kripta za vernike i posetioce, koja se nalazi u temeljima crkve, i služi se misa.

Rimokatolička crkva sv. Juraja