Rimokatolička crkva snežne Gospe na Tekijama

Crkva na Tekijama nalazi se na izlasku iz Petrovaradina prema Sremskim Karlovcima. To je hrišćansko ekumensko svetilište, podignuto u znak pobede hrišćanstva nad islamom u bici na Vezircu 5. avgusta, 1716.godine. Reč tekija na arapskom znači odmorište, koje je tada građeno pored puteva. U nekim izvorima spominje se i reč počivalište. Turci su 1526.godine, na mestu sadašnje crkve, izgradili džamiju koja je imala i prostorije za odmor derviša. Odatle i potiče reč tekija.
1687. godine, džamija je pretvorena u katoličku bogomolju od strane petrovaradinskih fratara. 1881.godine je dobila sadašnji izgled, po dozvoli biskupa Štrosmajera, a prema projektu Hermana Bolea, zagrebačkog arhitekte, sa oltarima u katoličkoj, pravoslavnoj i protestantskoj verziji. Idejni tvorac crkve i onaj koji se zalagao za njenu izgradnju jeste opat Ilija Okrugić Sremac, koji je i sahranjen u temeljima objekta. Na zadnjim kubama oltara postavljeni su krst i polumesec kao obeležje pripadnosti bogomolje dvema religijama. Krst se nalazi nad polumesecom kao znak pobede hrišćanstva nad islamom 1716. godine. Uoči 5.avgusta, na Dan Snežne gospe, crkvu posećuju i pravoslavci i katolici i protestanti u znak sećanja na zajedničku pobedu hrišćanstva nad islamom.

Rimokatolička crkva snežne Gospe na Tekijama