Prirodnjačka zbirka pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

Prirodnjačko odeljenje počelo je sa svojim radom pri Vojvođanskom muzeju 1947.godine. Svoju lokaciju je menjalo sve do 1966.godine kada je osnovan Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u Novom Sadu sa sedištem na Petrovaradinskoj tvrđavi.
Prirodnjačka zbirka pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

Delatnost prirodnjačkog odeljenja odnosi se na prikupljanje predmeta za zbirke, naučno-istraživački radovi, proučavanje predmeta, formiranje studijskih zbirki. Prirodnjačka zbirka predstavlja most koji spaja muzejsku delatnost i zaštitu prirode u okviru Zavoda.

Fond prirodnjačke zbirke danas broji preko 25 hiljada predmeta razvrstanih u nekoliko zasebnih zbirki: geološko-paleontološka, mineraloška i petrološka zbirka, herpetološka, ornitološka i teriološka zbirka, botanička, entomološka, ihtiološka. One se svakodnevno konstantno, još od osnivanja Pokrajinskog zavoda, dopunjavaju novim predmetima i vrstama biljnog i životinjskog porekla.

Za posetioce prirodnjačka izložba otvorena je svakim radnim danom od 08 do 16 časova. Grupne i najavljene posete se mogu organizovati i subotom.

Prirodnjačka zbirka pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode