Limanski park

Smešten u blizini novosadske plaže Štrand na obali Dunava, ovaj park je jedan od najlepših zelenih obeležja grada. Nalazi se na Bulevaru despota Stefana, u središnjem delu naselja Liman. Može se posmatrati kao celina sa kompleksom zelenila reke, s obzirom da se nalazi u njenoj neposrednoj blizini.

Limanski park
Limanski park

Sredinom XX veka, predviđeno je da se stambenim blokovima odvoji postojeće zelenilo u naselju što je i urađeno 50-ih godina. Odmah potom, izvršena je sadnja brzorastućih biljnih vrsta, vrba i topola. Tada današnji park nije imao titulu parka, ali je bio veoma posećen i omiljen od strane meštana naselja Liman. Vremenom, formirale su se staze, izgradila su se dečija igrališta i teren za boćanje. Postojanje ovog zelenog prostora decenijama uslovilo je da se izvrši pritisak na gradske vlasti da taj prostor dobije obeležje parka.

Limanski park u Novom Sadu
Limanski park u Novom Sadu

Danas Limanski park obuhvata površinu od 12,9ha. S obzirom da ga okružuju velike prometne saobraćajnice, oko parka je formiran zaštitni pojas od visokog listopadnog drveća da ga zaštiti zajedno sa njegovim posetiocima, od okolne buke i smoga. U parku preovladava listopadno drveće: koprivić, hrast, sofora, leska, dafina, bagrem (80%).

Limanski park Liman
Limanski park

U sredini parka je pešačka promenada koju prati drvored hrasta. Pod krošnjama drveća je igralište za decu koja uživaju da borave u ovom parku. Osim dece, često se mogu sresti i ponosni vlasnici pasa u šetnji sa svojim ljubimcima.

Limanski park