Kasarna Dr. Arčibald Rajs

Kasarna „Dr. Arčibald Rajs“ nalazi se u najprometnijoj novosadskoj ulici, u Futoškoj ulici u blizini Futoškog parka. Izgrađena je po nalogu grada Novog Sada iz 1872. godine kada je bio pod vlašću Austrougarske monarhije. Prostire se na placu površine od 10 hiljada kvadratnih metara.

Kasarna Dr. Arčibald Rajs
Kasarna Dr. Arčibald Rajs

Kasarnu su koristile četiri vojske i četiri različite države. To su bili prvo Austrougari, zatim Kraljevina Jugoslavija, Mađari i na kraju SFRJ, SRJ i Republika Srbija. Sve do 2006. godine objekat je bio pod zaštitom države kao jedinstveni spomenik kulture. A danas, 10 godina kasnije, zapuštena je i nema svoju funkciju.
2011. godine kasarnu su koristili mladi aktivisti Društvenog centra Novog Sada koji su je preuredili za organizovanje tribina, sastanaka i umetničkih družanja za organizacije i mlade ljude koji nemaju svoj prostor za bavljenje takvim aktivnostima. Za samo tri nedelje koliko su je koristili, organizovano je 18 edukativnih radionica, 9 tribina, 3 izložbe, 12 koncerata, 5 književnih večeri. Njihov rad prekinula je Vojska Srbije koja ih je izbacila iz prostorija kasarne i sprečila da se u iste vrate. Sve do danas nije rešeno imovinsko-pravno pitanje ovog vojnog objekta.