Kamenički park

Kamenički park nalazi se na severnoj padini Fruške Gore i celom dužinom izlazi na desnu obalu reke Dunav. Prostire se na površini od oko 33 hektara što ga čini površinski najvećim novosadskim parkom. Nalazi se 7km od Novog Sada, na ulazu u Sremsku Kamenicu.

Kamenički park
Pogled sa Mosta slobode na Kamenički park
Kamenički park
Kamenički park

Kamenički parkKamenički park  Kamenički parkPark je simbol ljubavi i priča oko njegove izgradnje jeste ustvari ljubavna priča. Posle venčanja grofa Gvida Karačonji i grofice Marije Marcibanji, grof je želeo da joj izgradi park za opuštanje i uživanje odmah pored njenog porodičnog zamka. Zajedno sa rekontrukcijom njenog zamka u XIX veku, tekla je i izgradnja i uređenje parka. Projektovan je kao stilska mešavina pod uticajima Beča i tadašnje Pešte. Park je bio njihovo privatno vlasništvo do 1918. godine. Postao je društvena svojina početkom druge polovine XX veka.

Kamenički park26. decembra, 2008. godine stavljen je pod zaštitu prirode kako bi se očuvali svi originalni izvorni stilski elementi ovog spomenika prirode i istorije. Kamenički park je veoma značajan za Novi Sad i razvoj lokalnog turizam. Sa preko 16 hiljada stabala i različitim egzotičnim biljnim vrstama jeste park sa najbogatijom dendroflorom u celom području, te privlači mnoštvo posetilaca tokom cele godine. Tokom leta postoji mogućnost kupanja na obali Dunava jer se taj deo parka pretvara u plažu. Takođe, park predstavlja pravi raj za bicikliste i šetače. Očuvanost većine vrtno-arhitektonskih elemenata ga čine posebnim i atraktivnim.

Kamenički park plaža
Kamenička plaža

U parku se nalazi prirodno jezero i kružne pešačke staze koje datiraju još iz perioda izgradnje. Poseduje nekoliko vidikovaca, od kojih je „Brežuljak ruža“ najzanimljiviji jer se na njemu nalazi skulpture likova rimskih vojnika u formi 5 stubova.

Kamenički park pet glava
Pet glava

Takođe, od sačuvanih skulptura iz vremena izgradnje parka postoje „Sfinga“ i „Devojka koja leži“.

Kamenički park Sfinga
„Sfinga“
Sfinga Kamenički park
Sfinga u Kameničkom parku

Što se tiče biljaka, dominiraju autohtone lišćarske vrste drveća, vrba i topola uz obalu Dunava, hrastovi u centralnom delu parka i na najvišim delovima terena su lipa, javor, mleč, grab. Najstariji hrastovi na području Novog Sada nalaze se upravo u ovom parku i smatra se da postoje još od 1805. godine.

Stari hrast Kamenički park
Stari hrast u Kameničkom parku
Kamenički park