Gradska kuća

Ovo monumentalno neorenesansno zdanje smešteno u centru grada na Trgu slobode je projekat arhitekte Đerđa Molnara (1829-1899). Izgrađeno je 1895. godine i naizgled je kopija gradske kuće u Gracu. Pre izgradnje objekta postojale su velike nesuglasice oko lokacije. Svetozar Miletić je želeo da se na mestu gde se sada nalazi Gradska kuća podigne Srpsko narodno pozorište, a da se ona gradi na hanskom placu, dok su katolici zahtevali da se izgradi baš na glavnom trgu nasuprot katoličke crkve, kako je i bilo. Danas Gradska kuća predstavlja sedište gradske Vlade i njene administracije.

Gradska kuca Fasada Gradske kuće je ukrašena skulpturama novosadskog vajara Julija Anika, a u Svečanoj sali u kojoj su se nekada održavali balovi, zidovi su ukrašeni simboličnim medaljonima, slikarskim radovima Pavla Ružičke. Zgrada ima i visoki toranj na kom se nekad nalazilo vatrogasno zvono „Matilda“ koje je oglašavalo požare u gradu (pretopljeno u ratu).

Gradska kuća