Figura Jovana Popovića Sterije

Jovan Popović Sterija (1806-1856) se smatra rodonačelnikom srpske drame i jednim od najboljih komediografa. Bio je književnik koji je svojim radom prevazišao okvire književnih epoha u kojima je uglavnom pisao, a to su sentimentalizam i predromantizam. Do 1830. godine, kada je još uvek bio mlad, pisao je istorijske drame i tragedije. Među njima su: “Svetislav i Mileva”, “Boj na Kosovu”, “Miloš Obilić”, “Smrt Stefana Dečanskog”, “Hajduci” i druga dela. Njegov istinski talenat vidi se u komedijama koje je napisao: ”Kir Janja”, “Tvrdica”, “Pokondirena tikva”, “Zla žena”, “Pomirenje”. U njima je ismevao snobizam, uobraženost, pomodarstvo i lažni patriotizam.

Figura Jovana Popovića Sterije
Figura Jovana Popovića Sterije

Skulptura Jovana Popovića Sterije u Novom Sadu nalazi se ispred zgrade Srpskog narodnog pozorišta na Pozorišnom trgu. Rad je zagrebačke vajarke Marije Uljević. Figura je izrađena od bronze, visine 230cm, na kamenom postamentu. Otkrivena je za javnost 1981. godine.

Figura Jovana Popovića Sterije