The monument to Laza Kostic Spomenik Lazi Kostiću ulica Modene

Spomenik Lazi Kostiću ulica Modene