Bista Save Tekelije

Bista Save Tekelije predstavlja autorsko delo Jovana Soldatovića, rađena u bronzi. Nalazi se ispred Matice srpske. Sava Popović Tekelija (1761-1842) kao ponosni potomak srpske plemnićke porodice učinio je mnogo za očuvanje identiteta srpskog naroda koji je tada bio pod Habzburškom monarhijom.

Bista Save Tekelije
Bista Save Tekelije

Poznat je kao osnivač Tekelijanuma (1838) – zavoda za obrazovanje srpski đaka u Budimpešti, tadašnjoj Pešti, i kao jedan od inicijatora za osnivanje Matice srpske čiji je bio prvi doživotni predsednik. Smatra se srpskim dobrotvorom jer je svojim radom podstakao i druge da čine dobro za svoj narod, a ne samo za sebe. Celokupnu svoju imovinu zaveštao je Matici srpskoj pred kraj svog života.

Bista Platona Atanackovića