Bista Jovana Hadžića

Jovan Hadžić (1799-1869) bio je prvi predsednik Matice srpske i njen osnivač, srpski književnik koji je stvarao u 19. veku i značajno doprineo na razvitku kulture srpskog naroda. Bavio se pisanjem poezije i to pod pseudonimom Miloš Svetić. Mnogima je poznatiji kao jedan od protivnika Vukove reforme jezika. Vuk Karadžić i Jovan Hadžić su godinama bili u sukobu, sve dok Đura Daničić nije izdao Rat za srpski jezik i pravopis 1847. godine i time obelodanio argumente za Vukovu reformu i oborio sve koji su se tome protivili.

Bista Jovana Hadžića
Bista Jovana Hadžića

Jovan Hadžić je ostavio bogatstvo u književnosti 19.veka svojom poezijom, a njegovo nenapredovanje i negativne kritike verovatno su uslovljene protivljenjem Vukovoj reformi jezika.

Bista Jovana Hadžića nalazi se ispred Matice srpske, sa još 5 drugih, takođe istaknutih ličnosti srpske istorije.

Bista je rađena u bronzi i delo je poznatog beogradskog vajara Aleksandra Zarina.

Bista Platona Atanackovića